woensdag 23 januari 2019

Onderzoek naar nascheiding afval: Twence en Suez zijn helemaal niet van plan achteraf te gaan scheiden.

We investeren een half miljoen aan een enorme berg plastic, containers voor PMD afval.
Maar gaan wel gelijk kijken of we een afvalscheider kunnen vinden, die wil nascheiden.

Twence en Suez zijn niet van plan te gaan nascheiden. Voorlopig.

De geruchten dat het door ons gescheiden afval gewoon op 1 hoop wordt gestort, die zijn er al jaren.

lees de gehele vraag