zaterdag 26 januari 2019

Berkellandse ambtenaren willen het beantwoorden van de feitelijke vraag nog even rekken. Die wordt dan later ingebed in deze praat.

De ambtenaren hebben ook wel een antwoord:

Alvorens de feitelijke vraag te beantwoorden is het goed om de lijn in algemene zin  over de organisatie en het personeelsbeleid te benoemen. In de basis is het personeelsbeleid ten aanzien van de ambtelijke organisatie een verantwoordelijkheid van het college. Dit met nadrukkelijke uitzondering van de griffie waarvoor de werkgeversverantwoordelijkheid berust bij de raad. Het budgetrecht van de raad inzake de ambtelijke organisatie is ingebed in de reguliere P&C cyclus. Vanzelfsprekend informeren wij uw raad, los van deze cyclus, met enige regelmaat over ontwikkelingen in de organisatie waarbij we terugkijken en vooruitkijken. Dat hebben wij de afgelopen jaren gedaan en daar gaan wij mee door. We vinden het dan ook plezierig dat het eerstvolgende moment om u bij te praten is gepland op 12 februari 2019. Vooraf ontvangt u de relevante stukken

B&W en/of de Raad moet een houtkoolschets inleveren, zeg maar.
Wordt dan tijd dat ze dat doen.
Anders hebben we op enige termijn meer ambtenaren dan inwoners.
We zijn al lekker op weg.