zondag 6 januari 2019

PMD container is nog niet geintroduceerd en kan er alweer uit.

Dus ook uit restafval wordt er dan erg veel meer gescheiden.
Het plan voor de pmd container kan dus in de vullisbak, Berkelland. 

A.u.b. elke maand een extra restafvalcontainer plaatsen.

Of eigenlijk drie per maand. Dan laten we de plasticscheiding achterwege.

Immers, daarin zit allerlei niet-plastic afval. Als chipszakken, voedselresten en ga zo maar door. Dat kan de machine veel beter dan wij sjoemelaars.