woensdag 2 januari 2019

Digitaal klagen?

Afgelopen jaar werd een bezwaarschrift van een Eibergenaar aan de kant geschoven, dat hij naar de gemeente had gemaild in plaats van per post verstuurd of persoonlijk langsgebracht. Dat had niets te maken met waar het bezwaar over ging, maar slechts met de gebruikte methode om het bij de gemeente te krijgen.
. . . 
Burgemeester Joost van Oostrum gaf destijds al aan, dat de gemeente keek naar mogelijkheden om ook bezwaar maken ‘langs elektronische weg’ toe te staan. De gemeente keek daarbij naar verschillende zekerheden: de identiteit van de verzender moest duidelijk zijn, maar ook wilde de gemeente voorkomen dat verzenders op een andere manier misbruik zouden kunnen maken van het systeem. 
lees meer

Als we nu nog voor elkaar krijgen dat je goed kunt inloggen.
Ik snap niet waarom dat zo iedere keer mis kan gaan. 
Want het is toch niet zo dat er constant 10.000 Berkellanders willen inloggen? De DigID website doet het op die momenten steeds prima.

Burgemeester Joost moet zelf eens proberen om elke dag even een keertje in te loggen op de gemeentelijke site via DigID.
En dan één of twee acties uit te voeren.

Alsof het sturen van een brief onomstotelijk aantoont wie je bent.

Niet dat je niet electronisch moet kunnen klagen: DigID moet gewoon werken! 
Ook op onze gemeentelijke website.

Stemmen zou ook moeten kunnen. Alles wat je op het gemeentehuis kunt doen.

Als je in Rekken woont moet je een half uur met de bus naar het gemeentehuis in Borculo.
Ook voor gevonden voorwerpen.
De politie, aangifte doen? idem dito.

Als je geen internet hebt, kun je naar de Wifi in de buurtsuper.
Hoewel dat in veel kernen weer niet opgaat, kun je misschien een dealtje sluiten met je buren.