woensdag 7 november 2018

Verontreiniging Berkel door Campina

Als de Berkel stinkt of er komt dooie vis voorbijdrijven in de Berkel, dan weet u hoe het komt.