zaterdag 10 november 2018

Update breuk persleiding Campina Lochem/Borculo. Wilt u a.u.b. niet gaan kijken?!

Het afvalwater zal niet meer in de Berkel lopen.
Maar loopt in een 'reservoir', zo lezen we.


Eerder werd er melding gemaakt van afvoer naar een weiland.

Want 400.000 liter per uur. Da's toch een best reservoir.


Waterschap vraagt: Wilt u niet gaan kijken a.u.b.?

De aannemer is gestart met het aanleggen van de omleiding. Volgens planning gaat het restwater vanaf het einde van vanmiddag rechtstreeks naar het nabijgelegen reservoir.

Er werken veel mensen op een relatief kleine locatie. Onderhoudspaden in de directe omgeving zijn afgezet. We willen iedereen vragen om niet bij te werklocatie te gaan kijken. Zo heeft de aannemer de ruimte en kan hij zijn werk zo optimaal mogelijk uitvoeren.

Er gaat al enige dagen geen restwater meer verder de Berkel op. We laten in het benedenstroomse deel van de Berkel extra schoon water vanuit het Twentekanaal. We zien op diverse plekken het zuurstofgehalte weer voorzichtig stijgen.

Het waterschap heeft de afgelopen week in samenwerking met FrieslandCampina gewerkt aan het oplossen van de breuk in de persleiding. FrieslandCampina heeft zijn productie geminimaliseerd en sommige onderdelen stilgelegd om daarmee de hoeveelheid proceswater te verminderen. Ook is het stil leggen van de productie besproken als mogelijkheid als laatste redmiddel. Zoals wij nu inschatten zal dat niet nodig zijn.
bron