zaterdag 10 november 2018

Klimaatdoelstellingen voor komende regeerperiode door coalitie ook nog eens naar beneden bijgesteld

De coalitiepartijen CDA, VVD en Gemeentebelangen hebben de klimaatdoelstellingen voor hun regeerperiode in de komende vier jaar naar beneden bijgesteld en voelen er niets voor om haast te maken. 
lees meer

En het zou al zo'n 50 jaar duren aleer we klimaatneutraal zouden zijn, in het Berkellandse tempo.
En nu zijn de doelstellingen ook nog eens naar beneden bijgesteld?