zaterdag 3 november 2018

Hof van Twente: we kunnen het niet meer betalen

Hof van Twente: ‘We kunnen de zorg gewoon niet meer betalen’
GOOR - Hof van Twente is nu nog een gezonde, florerende plattelandsgemeente. Er is geld voor cultuur, sport, het onderhoud van de openbare ruimte en er waren spaarpotjes voor slechte tijden. Maar sinds 2015, toen zorgtaken werden overgeheveld van het rijk naar gemeenten, gaat het snel bergafwaarts met de financiën van Hof van Twente. 
lees meer

In Berkelland hebben we rigoureus gesaneerd in de zorg.
Afschaffen, er uit schoppen, eenmalige betaling.
Wij zitten goed, gelukkig maar.
Tenminste de gemeentelijke financien daarmee zit het goed.
Wij hebben een probleem.

Binnen het beleid van Rutte is het zo dat er met behulp van drempels, het grote geld in de zorg naar de meer draagkrachtigen gaat.

Als je ze daar op aanspreekt dat is het argument dat deze groep ook de meeste belasting betaalt, en dus recht heeft op meer en betere voorzieningen.
Binnen deze motivatie zou je dus ook kunnen zeggen, dat de groep ook bijvoorbeeld drie keer zo veel voor een tank benzine betaalt?