zondag 11 november 2018

Breuk in persleiding bij Lochem nog niet gedicht #FrieslandCampina

Maandagochtend 5 november is er een breuk ontdekt in een persleiding in Lochem nabij de Berkel en het Twentekanaal, waardoor er industrieel restwater in de Berkel is  gestroomd. Het waterschap isoleert het restwater in het stuwpand Hoge Weide en in het nabijgelegen reservoir.
lees meer

Dat is dan 6 dagen met 400.000 liter per uur?
En het lek is nog niet gedicht ondanks eerdere toezeggingen.

Vissen gaan met 10.000-en tegelijk dood.
Je vraagt je af of er wel zoveel vis in de Berkel zit.

En dan lees je over het 'weghalen van het vervuilde water uit de Berkel'.
Willen we de Berkel dan gewoon compleet leegzuigen? Wat is dat dan voor kul?