donderdag 21 maart 2024

Beveiliging gemeentehuis tijdens vergaderingen.

De gemeente Berkelland heeft besloten om de komende tijd tijdens raad- en commissievergaderingen en tijdens de avondopenstelling van de gemeentewinkel een beveiliger in te zetten. 

. . .

Ook is er beveiliging bij de raads- en commissievergadering (politieke avonden), omdat er dan geen toezicht is op de publieke hal.

. . .

Het verhoogt het veiligheidsgevoel van medewerkers die steeds vaker te maken krijgen met (verbaal) agressief gedrag”.

Bron: NUB 


Lees meer