maandag 24 juli 2023

Integriteitsonderzoek geaccepteerd door de raad. Maar nu nog een onderzoek door een onafhankelijke partij.

De conclusie uit dit onderzoek is duidelijk, zo laten de fracties in een persbericht weten: er is geen sprake van niet-integer handelen door de burgemeester, de gemeentesecretaris of een medewerker van de gemeente Berkelland. Namens alle in de gemeenteraad vertegenwoordigde partijen oordelen de fractievoorzitters dat er een degelijk onderbouwd en goed verifieerbaar rapport ligt. 
Zij onderschrijven de conclusie unaniem. “Wij gaan ervan uit, dat hiermee de discussie rondom deze integriteitkwestie afgesloten is. Daarnaast hopen wij dat voor de burgemeester, de gemeentesecretaris en de medewerker persoonlijk en voor hun naasten een onzekere tijd kan worden afgerond.”
Bron: Achterhoek Nieuws

Maar dat onafhankelijke onderzoek kan er ook komen zo gauw Hauser zijn aanklacht heeft ingediend. 

De discussie moet dus eigenlijk nog beginnen.

Net als dat onderzoek naar ongewenste intimiteiten, pesterij en agressie. 
Je kunt zo iemand niet even wegsturen en verder doen of er niets is gebeurd.