vrijdag 14 juli 2023

Bla bla bla

Gezamenlijk de biodiversiteit versterken

Uit het gezamenlijk proces zijn zeven hoofdprojecten gekomen waar we de komende jaren samen met de grote en kleinere gebiedspartners mee aan de slag gaan:

 • Realisatie 10% groenblauwe dooradering landelijk gebied
  Versterken van het coulissenlandschap door de aanleg en versterking van landschapselementen, zoals watergangen.
 • Voortzetten subsidieregeling Biodiversiteit en Landschap
  Ten behoeve van de aanleg van nieuwe landschapselementen en voor achterstallig onderhoud
 • Herstel bermen en landschapselementen
  Inrichten van gemeentelijke bermen voor het verbeteren van de biodiversiteit en het planten van landschapselementen.
 • Ecologisch bermbeheer
  Het huidige bermbeheerplan wordt ge├╝pdate en de beheertypen worden opnieuw bekeken.
 • Communicatie en bewustwording.
  Er wordt actief ingezet op bewustwording rondom biodiversiteit, zodat iedereen een bijdrage kan leveren.
 • Bermen en watergangen
  Samen met het waterschap Rijn en IJssel stemmen we het beheer van bermen en watergangen beter op elkaar af.
 • Aanleg 100 ha. Kruidenrijk grasland
  Kennismaken en experimenteren met kruidenrijk grasland.

Daarnaast zullen we ook eens in de zoveel jaar monitoren hoe de stand van zaken is van de biodiversiteit in Berkelland.

Voor de projecten is door de gemeenteraad voor de komende jaren 500.000 euro gereserveerd in de programmabegroting 2023. 

Bron: gemeenteberkelland.nl

5 ton, dat is wel concreet. Moet je wel kijken of dat ergens blijft.