vrijdag 5 mei 2023

Gemeentelijke vraag over potgedrag.

Indiener: Marcellino Kropman/VVD
Datum indiening vraag: 4-5-23

Politieke sessie van: 16-5-2023 Onderwerp: Nota reserves en voorzieningen

In het overzicht “Reserves ná herschikking staat bij de bestuurlijke claim een Nieuw saldo van 24.022K. na de mutaties van 2023 daalt dat naar 19.623K. in de jaren 2024, 2025 en 2026 daalt deze reserve met nog ongeveer 500K

Vraag: Betekent dit dat in de komende jaren slechts 21 % van de bestuurlijke claim gerealiseerd wordt. Waarvan 18% in 2024?

Nou, het betekent vooral dat er veel wordt gepot. 

En hoezo 18% in 2024 ?
Dat is dan 2023.