dinsdag 7 december 2021

T.H. Knight en H. Engbers, a.u.b melden. U bent opgeschort

Vijf jaar geleden mocht er niet worden gebouwd te Berkelland. 
Berkelland was bang dat projectontwikkelaars zouden bouwen voor leegstand. 
Wel dat was niet goed gedacht. 
Je kunt nu nergens meer wonen zonder een godsvermogen te betalen. 

Als er al aanbod is. 

Nu zien we hier twee Berkelanders die worden opgeschort. Of althans hun persoonsgegevens. 

Misschien zitten ze ergens op de camping. 
Of hebben ze een oud elektriciteitshuisje gekraakt. 
Want geen betaalbare woning gevonden. 

Vroeger werd je automatisch vermeld als ‘geëmigreerd’. Want als je nergens was ingeschreven in Nederland, dan moest je wel zijn geëmigreerd. 

Nu zijn hun adresgegevens ‘Onbekend’. 
Dat is wel netter. 
Het zijn gewoon belastingbetalers (geweest). 

We moeten kraken weer legaliseren. Want het kan toch niet zo zijn dat er met de huidige woningnood panden leeg staan?