donderdag 23 december 2021

Melkveehouders kappen er in groten getale mee in Duitsland.

2.500 stoppers in Duitse melkveehouderij

Het aantal melkveehouders in Duitsland holt achteruit. In het afgelopen jaar hielden ruim 2.500 ondernemers het voor gezien, zo blijkt uit cijfers van statistiekdienst Destatis. Ook het aantal melkkoeien krimpt gestaag.

Uit de novembertelling blijkt dat het aantal melkveebedrijven is geslonken tot 54.787. Dit komt neer op een daling van 4,4%, ofwel een krimp van 2.535 bedrijven. Het aantal melkkoeien is ook flink gedaald en toont een krimp van 88.694 (-2,3%) tot 3,83 miljoen.