woensdag 22 december 2021

Brief aan onze minister van Financien

Een opzettelijk veroorzaakte pandemie om de economie uit het slop te trekken?
Teveel ouderen en zwakkeren die worden weggetrokken uit de samenleving. Want kosten te veel.
En collateral damage: veel anderen ook. En worden massaal geïnjecteerd met slecht geteste vaccinaties.

De lage rente leek aanvankelijk een uitvlucht uit miserabele vooruitzichten, maar pensioenfondsen raken in hoog tempo leeg. En in even groot tempo worden we steeds ouder.

Net als in de jungle geldt het recht van de sterkste weer.
Het aantal slachtoffers gaat misschien nog niet hard genoeg? Dus inspuiten. Jarenlang.

Wel wordt er vast druk getest met gehoorzamen van mensen aan de overheden.
Enige privacy blijft er steeds minder over.
Contant geld moet er uit.
Vandaag was er alvast een landelijke storing van de pinautomaten.
Je moet pinnen!

We krijgen een gecontroleerde organisatie van de samenleving. Een combinatie van bijv. China, Oost Duitsland, Noord Korea.
En dan hier.
In bijv. China is er een toprijke bovenlaag. En 95+% is eigenlijk slaaf.
En als je je niet gedraagt naar de maatstaven. Dan heb je een enorm probleem. Je eigen ondergang, onder andere.

Op Wikipedia lezen we:
De Grote Reset (in het Engels: Great Reset, ook wel de Grote Herstart) is een voorstel van het World Economic Forum (WEF) om na de coronapandemie de wereldeconomie duurzaam opnieuw op te bouwen.
. . .
Het voorstel werd gepresenteerd in juni 2020 door prins Charles van Wales en WEF-directeur Klaus Schwab onder de titel "The Great Reset, Transforming Our World and Building Back Better". Op 9 juli 2020 verscheen ook het boek "Covid-19: The Great Reset" van de hand van Schwab en Thierry Malleret.[1] Doel van de plannen is om het kapitalistisch systeem te verbeteren door investeringen te doen die zijn gericht op gedeelde vooruitgang en meer aandacht voor het milieu.
. . .
Het plan wordt bekritiseerd door conservatieve leiders, die vrezen dat de coronapandemie door het WEF misbruikt wordt voor het installeren van een door socialisme geïnspireerde dystopie waarin een globale (financiële) elite alle macht naar zich toetrekt ten koste van nationale soevereiniteit, democratie en privacy van de burger.[5] Hoogleraar Bob de Wit aan Nyenrode Business Universiteit waarschuwt dat deze ‘Great Reset’ vooral de belangen van digitech-, financiële en farmaceutische bedrijven dient in een wereldorde waarin nationale staten en democratische controle ondergeschikt zijn. Volgens de Wit was de timing van het boek opmerkelijk, aangezien de pandemie nog geen half jaar gaande was – onvoldoende tijd voor de ontwikkeling en publicatie van het 282 pagina's tellende boek. Dit deed velen vermoeden dat de crisis werd aangegrepen om een reeds ontwikkelde ‘Great Reset’ te propageren.[6]
. . .
Over de Grote Reset bestaan meerdere complottheorieën. Zo wordt er beweerd dat de financiële elite en wereldleiders opzettelijk een pandemie hebben gecreëerd, om de Grote Reset versneld uit te kunnen voeren door idealistische globalisten en vervolgens een Nieuwe Wereldorde te starten.[7]

bron: Wikipedia

Een brief aan onze minister van Financien, Wopke vind je hieronder.
Al anderhalf geleden verstuurd, net na het uitbreken van de Covid toestanden: