donderdag 28 januari 2021

Struikroverij

De gemeentelasten stijgen geen 17,6% , maar 'slechts 7%'.
De minima krijgen er dit jaar vaak niet eens 1% bij.