dinsdag 22 december 2020

Topnetwerker gezocht bij de Gemeente Berkelland. Deze duizendpoot moet kunnen luisteren, ontmoeten, verbinden, netwerken, uitdagen, bouwen, handelen, activeren, benutten, dienen, faciliteren, sturen, benoemen, kaders stellen, loslaten, laten groeien, delegeren, grenzen aangeven, stimuleren, bewaken, en adviseren.

Solliciteer bij de gemeente! Vóór 10 januari
De hoofdprijs, zo’n EURO 7.000 per maand, ligt op te wachten als u kunt: luisteren, ontmoeten, verbinden, netwerken, uitdagen, bouwen, handelen, activeren, benutten, dienen, faciliteren, sturen, benoemen, kaders stellen, loslaten, laten groeien, delegeren, grenzen aangeven, stimuleren, bewaken, en adviseren.
. . .
Wij hebben nog steeds geen idee wat de functie inhoudt.
Conclusie: u ben gekwalificeerd

. . .
lees meer

De vacature:

Concernopdrachtgever focusveld samenleving
voor 36 uur per week.

In de gemeente Berkelland leveren we Mooi Werk! Werk waar wij trots op zijn en dat ertoe doet voor onze inwoners, ondernemers en instellingen. De samenleving en het bestuur kunnen op ons bouwen en doen graag een beroep op ons.
Het bestuur en de organisatie van de gemeente Berkelland hebben hoge ambities en staan voor belangrijke uitdagingen. De context waarin wij Mooi Werk leveren is complex en dynamisch en vraagt om een open houding van onze professionals.
 
Het speelveld
We waarderen de grote betrokkenheid en eigen kracht van onze inwoners, ondernemers, instellingen en de netwerken waarvan zij deel uit maken. Dit willen we graag behouden en versterken door vooral met de samenleving samen te werken en haar kracht te benutten. Onze professionals hebben veel ruimte en verantwoordelijkheid om hun rol in de samenleving te pakken. We willen ons in de haarvaten van de samenleving bevinden en initiatieven uit onze kernen ondersteunen. Dit vraagt van ons dat wij luisteren, ontmoeten, onze professionele inzichten gebruiken, zicht hebben op het algemeen belang en daarnaar handelen.
 
We zijn onderdeel van netwerken, zowel binnen als buiten. Ook beleidsontwikkeling doen we niet meer alleen, maar pakken we integraal aan. Bestaande, nieuwe en gecombineerde netwerken worden gebruikt om aan te sluiten bij wat er leeft in de samenleving.

bekijk de hele vacature


Er moet hier wat meer worden genetwerkt met de gemeenschap.
En anders moeten we maar liever terug naar vroeger; 1 ambtenaar per 2.500 inwoners, i.p.v. 1 per 100.
Dan ga je van verveling van dit soort dingen verzinnen.