donderdag 10 december 2020

Han Boer (D66 Berkelland) wil dat alle kantoorspullen lokaal worden gekocht

Raadsvragen:
. . . Zeker in Corona-tijd wordt er voor de ondernemers van alles uit de kast getrokken om het hoofd boven water te houden. Bloemetjes, taartjes, applaus en uitgestelde OZB zijn welkom-, maar ondernemers zijn het meest geholpen met reguliere opdrachten zodat zij hun business kunnen doen.

Het “nieuwe” inkoopbeleid van de gemeente Berkelland, dat in 2018 is ingevoerd, zegt het volgende over de Lokale Economie:

7.4 Lokale economie a. De Gemeente heeft oog voor de lokale economie In gevallen waar een enkelvoudigonderhandse Offerteaanvraag en/of een meervoudig onderhandse Offerteaanvraag volgens de geldende wet- en regelgeving is toegestaan, kan rekening worden gehouden met de lokale economie en lokale Ondernemers. Vooral voor een krimpgemeente als Berkelland is dit van belang. ‘Local sourcing’ kan bijdragen aan de doelmatigheid van de Inkoop. De Gemeente zorgt daarbij echter wel voor adequate mededinging. . .

lees meer