zaterdag 12 december 2020

Bekvechten

Op vandale.nl kwam ik nog wat leuks tegen:
Is het 'bekvechtte of vocht bek?'
Ze hebben de hele middag bekgevecht?
Ze hebben de hele middag gebekvecht?
Ze hebben de hele middag bekgevochten?
Ze hebben de hele middag gebekvochten?