zaterdag 12 december 2020

1 lege, 2 leges.

Rick Hulshof (GL Berkelland) stelt een gemeentelijke vraag:

. . . GroenLinks deed ook enkele voorstellen ten aanzien van de verordening op de leges. Voor een goede discussie en voor het vinden van de juiste financiële dekking voor ideeën, is het van belang dat de raad inzicht krijgt in hoe vaak een bepaalde lege is betaald. Daarbij is het van belang dat de cijfers representatief zijn, wij kunnen ons voorstellen dat 2020 in verband met de beperkingen niet een reëel beeld geeft.

Vraag: Bent u bereid de raad, gelijktijdig met de toezending van de stukken voor de perspectiefnota 2022, een overzicht te doen toekomen met hoe vaak een lege is betaald? . . .

lees de gehele vraag

Maar beste Rick. Leges kennen we alleen als meervoud.
Het is niet 1 lege, 2 leges.