zondag 18 augustus 2019

Eibergen - Ex-bewoner kan fluiten naar bouwen nieuw huis langs de N18

. . . Volgens de man gaat het om herbouw die binnen het bestemmingsplan past. Het geluid van de N18 kan worden tegengegaan met woningisolatie of met een geluidwal. Hij vindt dat B en W in een brief hebben toegezegd dat hij zijn woning mocht herbouwen. De Raad van State heeft die brief bekeken en zegt dat er geen toezegging in zit. Het is volgens de Raad van State niet meer dan een informatieve brief over het bestemmingsplan.
topics.nl

Fam. Teesink ziet woonplannen aan de Hupselse Dwarsweg definitief afgeschoten.
Een zorgelijke strijd tegen overheden.
De waarde van het perceel wordt hierdoor eigenlijk tot nul gereduceerd. En de financiële schade tot het maximum.