zondag 18 augustus 2019

Achterhoek in 2030 niet energieneutraal omdat er geen zonneparken op weilanden mogen staan?

Zonder zonneparken op weilanden zal de Achterhoek nooit het doel kunnen halen in 2030 energieneutraal te zijn. Met alleen isoleren, windmolens en zonnepanelen op daken redt de Achterhoek het niet. Dat voorspellen meerdere betrokkenen bij de energietransitie.
topics.nl


Eerder werd al berekend dat we in Berkelland in het huidige tempo nog 65 jaar bezig zouden zijn voor deze neutraliteit.
Maar die berekening dateert alweer van een jaar of drie geleden.
Is dat al een beetje recht getrokken?
Het gat tussen 11 en 65 jaar is best groot namelijk.