dinsdag 27 augustus 2019

Drees: Woningbouw is onnodig millioenen te duur

De millioenen van toen zijn vele tientallen miljoenen van nu.
Woningcorporaties wilden wonen betaalbaar houden.
Op het moment bouwen corporaties crisiswoningen van Ikea kwaliteit, op een minimale oppervlakte als het kan. Met torenhoge huren.
Geld is er genoeg, ze betalen hooguit een procentje rente, of zijn vaak rijk genoeg om panden uit eigen zak te financieren, van geld waarvoor ze toch geen rente krijgen. 
Corporaties zijn verworden tot mafiose organisaties en de overheid houdt een kunstmatige krapte aan op de woningmarkt om zo de economie te stimuleren.


https://twitter.com/WaandersT/status/1165868822051598336/photo/1