vrijdag 9 augustus 2019

Berkelland wordt leefbaarder: 1 ton beschikbaar,

Voor het Berkellands Naoberfonds, dat per september van start gaat, is een adviescommissie van vijf leden benoemd.Het Naoberfonds heeft als doel de leefbaarheid te vergroten. Jaarlijks is er 100.000 euro beschikbaar voor goede ideeën van inwoners, verenigingen of stichtingen.
topics.nl