maandag 22 april 2019

VVD Berkelland laat Provincie met feiten komen

De krant schrijft maar wat zegt de VVD.
VVD Berkelland gaat binnenkort zelf wel met feiten komen.
Of eigenlijk zegt Boksem onder de link dat de Provincie met feiten gaat komen.
Want zelf doen ze dat niet.
VVD Berkelland over de bomenkap


Namens de VVD doet Hans Boxem het woord. Hij stelt allereerst dat ook de VVD tegen de massale bomenkap is. Hij geeft daarbij echter aan dat het beleid vanuit de Provinciale Staten niet sterk genoeg is te beïnvloeden door middel van een motie. De VVD wil daarom het signaal afgeven richting Arnhem via het college. 'Daarbij zitten er in de motie elementen waarbij we op de stoel van de provincie gaan zitten,' probeert Boxem uit te leggen. Omdat de VVD echter wel tegen de bomenkamp is, stelt Boxem het PvdA voor om met een nieuwe motie te komen. 'We willen een signaal afgeven naar de provincie. Uit de reactie van de wethouder blijkt dat het college dat oppakt en daarom steunt de VVD deze motie niet,' is de afsluitende reactie van Boxem.