zaterdag 20 april 2019

Brand in Rekken?

Nu wordt er niet meer bij gezet dat het om brand gaat.
Of was het geen brand?


Las ik pas niet dat ze in zo'n Rekkense instelling een matras in de fik hadden gestoken?