dinsdag 23 april 2019

Stop de bomenkap langs de Gelderse N-wegen. Teken nu! Bij 750 handtekeningen moet de Provincie het opnieuw op de agenda zetten.

Burgerinitiatief ‘Stop bomenkap langs N-wegen Gelderland’

Ben je ouder dan 16 jaar en woonachtig in Gelderland:
Teken dan mee voor 1 mei a.s.!


meer info 

print het formulier, en teken


Een burgerinitiatief lijkt op een petitie. Het verschil is dat aan een petitie geen enkele eis wordt gesteld, maar deze ook geen enkel recht aan burgers geeft. Een petitie is voor politici veel gemakkelijker te negeren dan een burgerinitiatief. Bij een burgerinitiatief kan een burger een onderwerp op de politieke agenda zetten en verplicht de provinciale staten het onderwerp te behandelen. Bij 750 handtekeningen komt dit burgerinitiatief op de agenda van de provinciale staten. Bij een burgerinitiatief worden dan ook meer gegevens gevraagd dan bij een petitie, zoals adres, geboortedatum en handtekening.- Print het formulier
- Vul het in, en teken het
- Scan en mail aan: info@natuurlijk-achterhoek.nl (of per post aan het adres op het formulier)