zondag 7 april 2019

Provincie: 150 jaar oude eiken moeten neer omdat ze wat rommelig in het landschap staan. Totaal moeten er 334 eiken neer tussen Ruurlo en Groenlo.

On het provinciale plan valt te lezen dat er sprake is van een rommelige en onsamenhangende groenstructuur, vervolgt Zappeij. ‘Het is juist de charme van deze weg dat er bomen staan die variëren van 15 tot 150 jaar en die niet overal strak in het gelid staan!’
lees meer