woensdag 7 november 2018

Te veel kabouters

Alles is vol. De wegen. Er is geen woonruimte meer.
Er zijn problemen met crimineel gedrag.