maandag 26 februari 2024

BP gaat bureaucratie in Berkelland te lijf

De burgerpartij van Jan Zappeij wil dat Berkelland minder uitkeringen van het Rijk aanpakt. 


Tenminste als er relatief veel ambtenarenuren in gaan zitten. 


De vraag:

Vraag: Een hoofdpunt van de Berkellandse Burgerpartij is het aanpakken van bureaucratie.

De wildgroei van Specifieke Uitkeringen die het Rijk verschaft aan de gemeenten (van 18 in 2018 naar

meer dan 130 in 2022) is zo’n oorzaak van een almaar uitdijende verantwoordingsgekte. In het VNG

Magazine van 2 februari staan voorbeelden van gemeenten die meer tijd en dus geld kwijt zijn aan de

administratie dan aan de opbrengst.

Graag zou ik wat meer inzicht krijgen hoe Berkelland hiermee omgaat, zeker nu er bezuinigingen voor de

deur staan. Wordt er wel eens bewust geen gebruik gemaakt van een SPUK omdat de opbrengst niet in

verhouding staat tot de te maken ambtelijke kosten? Is het mogelijk globaal aan te geven van het aantal

SPUK’s waarvan gebruik wordt gemaakt, wat de opbrengsten zijn en wat de ambtelijke kosten?

Het liefst zie ik een keer een Raadsbrief verschijnen over dit onderwerp: goed voor het inzicht en goed voor

de bewustwording. Is dit mogelijk?

Bron: gemeenteberkelland.nl


Of er dan ook minder ambtenaren komen, daar wordt niet naar gevraagd. 

Dan zou het immers allemaal nog steeds evenveel kosten, maar de opbrengsten zouden vervallen.

De ambtenaren zouden dan wel leuke dingen kunnen gaan doen.