dinsdag 14 november 2023

Milieudelicten Campina Groningen ?

Mobilisation for the Environment (MOB) vindt dat Royal FrieslandCampina in Bedum en Nedmag in Veendam moeten worden gesloten omdat ze schadelijke stoffen lozen op de Waddenzee. De organisatie van Johan Vollenbroek heeft alle instanties die betrokken zijn bij de vergunningen van de bedrijven in Groningen een officieel verzoek gestuurd om in te grijpen.


De brief is een standaard eerste stap in dit soort zaken. MOB vindt dat Rijkswaterstaat en de betrokken waterschappen 'wegkijken, compleet falen met betrekking tot vergunningverlening en handhaving en zich achter elkaar verschuilen'.

Bron: nieuweoogst.nl