maandag 30 januari 2023

Vergoeding statenleden omhoog met 42%

Statenleden kregen een verhoging van hun toelage met 16%, ‘om de inflatie bij te kunnen blijven benen’. 
Nu blijkt het 42% te zijn. 
‘Om de functie aantrekkelijk te houden’. 

Maar socialisten storten al dat excessieve, extra geld toch altijd terug in de partijkas?

* Het gaat bij statenleden om een nevenfunctie van een paar uur in de week, met een zomerreces van een klein halfjaar. Tegen het minimumloon van een fulltimer. 
Als dat je enige inkomen is, moet je misschien wel naar de voedselbank. Is het gewoon iets wat je af en toe zo even erbij doet, dan moet je dat wel gewoon terug bijdragen aan ‘de partij’ als rechtgeaard socialist. 
Evenals als alle andere rechtgeaarde socialisten met een inkomen boven 120% van het bestaansminimum. 
Anders ben je een ‘patser’, een ‘salonsocialist’.