zondag 15 januari 2023

Het zijn details, maar toch.

Hé, volgens mij is de tekst in de gemeentelijke afvalapp veranderd. 

Eerder zag ik wel ‘maandag wordt de muziekvereniging opgehaald’. 

Maar nu wordt er ‘papier voor de muziekvereniging opgehaald’.

Het zijn maar details . . .