zaterdag 27 maart 2021

Onteigenen in Spanje?

In Spanje is er begonnen met onteigenen van onroerend goed van eigenaren die door Corona hun lasten niet meer kunnen betalen.
Een horeca-ondernemer schrijft dat ze nadat er een een jaar uitstel van betaling van de hypotheek was geweest, by bij de bank waren ontboden.
Er werd een voorstel 'behoorlijk opgedrongen'.
Het onroerend goed moest worden overgedragen. De hypotheekschuld werd kwijtgescholden.
Ze mochten het pand nog 1 jaar blijven bewonen, tegen een huur van 100 euro per maand.
En dan? Ja, er uit !
Ze hebben het 'voorstel afgewimpeld'.

Maar ja, op een moment houdt het op misschien.
Geen inkomen. Geen betalingen. Dat is je pand een keer weg.