zaterdag 7 maart 2020

Deze huizen voldoen aan de eisen. Van vijftig jaar geleden.

NEEDE - ProWonen ziet geen aanleiding om huurwoningen in Neede versneld te renoveren na de vuurzee die in 2018 een tussenwoning aan de Hoge Blik in no-time in de as legde. „De huizen voldoen aan het bouwbesluit uit 1967.”
lees meer


Wat is je probleem zegt Prowonen.
Deze huizen voldoen aan de eisen.

Huurders worden opgeroepen nu ook maar de huur van een halve eeuw geleden te betalen.

De volle huur van 60 euro per maand wordt dan voortaan weer afgerekend.|
In afwachting van renovatie, en onderhoud?


Wel moeten dan de afspraken weer worden nagekomen m.b.t. onderhoud en service. 
Anders wordt deze 60 euro nog eens nader bekeken.

Huisjesmelkerij dat was toch iets met grote steden en vrije sector?

Sociale woningbouw was toch iets met 'sociaal' ?

Anders zou je zeggen: dan moet de fik er maar in.
En moet de verhuurder aansprakelijk worden gesteld voor achterstallig onderhoud, met levensgevaarlijke situaties als gevolg hebbend.
Als je het maken van winst voorop stelt, en het leven van mensen op een tweede of lagere plaats. Dan moet je toch een keer op de financiele blaren zitten.
Dan moet je bijvoorbeeld een miljoenenfonds instellen voor renovatie.
Dat je je huurders niet zomaar op straat kunt zetten, dat is dan wel een probleem.

Dat het in de OG business al jaren erg goed gaat, dat maakt voor zo'n stichting niet uit.
Waar blijft al dat geld eigenlijk?
Het is toch niet zo dat zo'n sociale instelling ergens een financieel lek heeft?