woensdag 29 mei 2019

Restafvalverbranding door Twence

We blijven volhouden dat Twence het restafval blijft verbranden.
En nu dus ook het GFT afval, omdat de compostafdeling is platgebrand.

Tubantia: