dinsdag 14 mei 2019

Provincie Gelderland begrijpt uw emoties

De provincie begrijpt de emoties die mensen hebben rond het kappen van bomen en richt gedurende de aanvraagperiode van de omgevingsvergunning kap en de periode van beroep en bezwaar een informatiecentrum in Ruurlo in. In het informatiecentrum dat over ongeveer 3 weken klaar is, komt meer informatie over de afwegingen en het eindbeeld dat wordt nagestreefd en is een persoonlijk gesprek met deskundigen mogelijk. Totdat het informatiecentrum er is, is iedereen ook van harte welkom voor een persoonlijk gesprek. Aan te vragen via provincieloket@gelderland.nl.
lees meer

De bomenkap wordt in ieder geval tot augustus uitgesteld.


Dat is natuurlijk niet geheel toevallig, omdat de ambtelijke wereld in de zomer zo'n beetje plat ligt, omdat men er anders niet van de vrije dagen afkomt.