vrijdag 21 december 2018

We gaan weer bouwen. Precies zoals je wilt.

Achterhoek gaat weer meer bouwen, maar dan naar behoefte
DOETINCHEM - De Achterhoek legt zichzelf niet langer beperkingen op in het aantal te bouwen woningen. Er wordt per dorpskern gekozen voor het realiseren van woningen naar behoefte. Daarmee wordt de krimpgedachte voorlopig losgelaten. 
lees meer

We gaan weer bouwen.
Krimpen doen we niet, dus we zorgen dat er weer wat gewoond kan worden.
Op verzoek, volgens de woonbijeenkomsten, waar vraag naar is.

Onder jongeren leeft het idee 'wegwezen hier' al jaren. Willen we dat ook nog omkeren?
Wonen in de steden in de omgeving is veel aantrekkelijker.
De centra zijn hier leeggelopen. De winkels zijn weg. In de panden willen we gaan wonen.