zondag 30 december 2018

Geen inflatiecorrectie dit jaar.

Misschien kunnen we ook oliebollenvet gaan inzamelen?