maandag 24 december 2018

Ingezonden Kerstgedachte: Over zwarte hesjes en sloop van kernen en meer.

Kerstgedachte 2018..; 
misschien wordt het tijd om zwarte hesjes uit de kast te trekken. Berkelland is bezig de laatste stukjes van het grote plan te voltooien; de sloop van de kernen, sloop van de middenstand en ja ook sloop van takken van eigen economie. Bazelen over kernen op te fraaien, sloop hier en daar en het aanbrengen van parkjes binnen een centrum. En de burgers slikken het allemaal. In 5 jaar tijd is er veel gekapt, gesloopt en subsidies weggegooid tegen zogenaamde verfraaiing. Neem bijv. de Oudestraat, het was een goede bereikbare straat, ideaal om op de fiets of te wandelen naar het centrum te gaan. Nu sla je een schietgebedje alvorens je de straat inrijd of inloopt. Fietsers, wandelaars, alles wat zich voortbeweegt op 2 benen of wandelwagens is bezig met Russische roulette. Wie die straat heeft ontworpen had zijn hersens op slot of een gruwelijke haat tegen mensen. Automobilisten zijn de koning en het liefst parkeren voor de deur. Dat met subsidiegeld, en hoge ego_trippers bepalen hoe en wat en extra parkeerruimte wordt aangelegd wat totaal niet wordt benut, maakt niet. Kan het systeem weer verder met mis_lijden en hoop verspreiden. Maar om nu een hele straat tegen de vlakte te gooien voor zogenaamde nieuwbouw en huizen, die hoog in prijzen zullen zijn en waar onze jongeren echt niet mee geholpen worden, te bouwen. Om de middenstand die er nog zit te verjagen en op kosten te jagen waar velen in onwetendheid niet bij stil zullen staan. En parkje aan te leggen met een boomgaard, kunnen velen dit sprookje niet herinneren van 7 jaar geleden, hetzelfde verhaal, alleen met aanleg baggerslib en een kersenboom bij het gemeentelijke paradijs. Bomen worden gekapt en weer geplant, enkel met het oog niet op onze gezondheid en behoud natuur, maar als energiebron voor de biovergister. Hout is een nieuwe vorm van energie om de oude economie uit te breiden. Kom op mensen, laat het niet x op x herhalen, we hebben onze middenstand nog nodig, zij die er nog zijn. Benut desnoods de oude panden als kamerverhuur... onderneem zelf iets. Ons verleden heeft ons allemaal lessen gegeven. Laat onze kerstgedachte dan ook zijn, meer samen_zijn, niet afhankelijk zijn van buiten; zij lossen het wel op, mooi niet, en niet wijzen naar de ander! Ieder dorp moet zijn eigen kern behouden, zijn ouderen kunnen verzorgen zonder in keurslijf systeem te worden gezet. Ieder dorp heeft een jeugd, deze jeugd is onze toekomst...  
Deze site heeft jaren erover geschreven, bloggers die delen uit ervaringen. Mensen die de moed hadden om anderen wakker te schudden, te waarschuwen maar velen hebben gelezen van blog naar blog, net als op de socialmedia, van nieuws naar nieuws, van ellende naar ellende, van shit naar shit en de grootste bullshit verkondigen. En ook de verkapte censuur van journalisten, ook al over geschreven; wordt het niet tijd om te kappen met de voorgekauwde verhaaltjes wat wel en niet mag? Want veel nieuws is berust op minder dan halve waarheden, de andere helft mag niet worden gehoord. Maar met dit soort nieuwsverspreiding werkt men angst in de hand en over hand gesproken; men houd de dader de handen boven het hoofd! 
Kerst 2018 stuur wat licht naar hen die het nodig hebben, het worden er steeds meer!
Jacky Bruins.