dinsdag 11 december 2018

Morsink (OBL): hoogradioactief afval lekker laten liggen in Ahaus. Niet afvoeren naar de VS.

Het BZA-complex bij Ahaus heeft een opslagvergunning voor hoogradioactief afval uit kerncentrales tot en met 31 december 2036. Dan moet het afgelopen zijn, vindt de  stad Ahaus. Voordat het zover is, zijn nog transporten van 152 Castor-containers met 300.000 bestraalde splijtstofelementen gepland.

Maar atoomafval vervoeren naar Amerika  vindt OBL-raadslid Bennie Morsink nog veel gevaarlijker. “Het ligt veiliger in Duitsland dan in Amerika",  aldus Morsink, die dan ook de motie niet steunde.

Van waar naar waar de containers worden vervoerd, is niet bekend. 
Waarschijnlijk naar Ahaus.

Terroristen hebben dan in Ahaus een mooi doel.


Jaren geleden lazen we in dezelfde Tubantia:
Opslag kernafval in Ahaus loopt vol

AHAUS - Pal over de grens bij Enschede wordt de grote opslaghal voor radioactief afval de komende jaren in hoog tempo gevuld. De opslag in het Duitse Ahaus vangt veel middel- en zwakradioactief afval op. Het gaat daarbij voornamelijk om Duits kernafval dat nu ligt opgeslagen bij de uraniumopwerkingsfabriek in La Hague, in Frankrijk.

Toen was het 'middel- en zwakradioactief'.

Dus van Frankrijk, naar Duitsland, naar de VS.
Maar niet als het aan Morsink ligt. 
Dan blijft het veilig bij ons om de hoek liggen.