donderdag 6 december 2018

Campina vervuiling is weer uit de beek bij Almen. Er stroomt weer fris water in de Berkel. Ecologisch herstel duurt maar een jaartje als het goed is. #FrieslandCampina

Het waterschap heeft op vandaag, woensdag, de stuw weer omlaag gezet, zodat het water in de Berkel zoals vanouds kan doorstromen
. . . 
Door alle maatregelen van het waterschap zijn de zuurstofwaarden in de hele Berkel weer op niveau. Het waterschap hoopt hiermee de randvoorwaarden te hebben gecreëerd voor het ecologisch herstel. Dit zal het komend jaar moeten blijken en we blijven dit monitoren.
lees meer