woensdag 28 februari 2018

Sta je daar op de Brink, en BAM!

Onder reacties lezen we:

En over oud gemeentehuis Smit wordt gezwegen als het graf. Waarom zouden we daar in april pas op terugkomen? Werkdruk, of bewust bewaren tot na de verkiezingen? Ach ja, laten we net doen of de mensen gek zijn, daar redden we het al jaren mee.

Villa Smits kostte al tonnen, sloop van bijgebouwen, verzekeringen e.a. kosten.
Mocht de verkoop al twee ton opleveren, dan zijn de euro's direct al verscheten aan kosten.

Een foute keus, die dure aanpassingen.
Die kosten die we niet moeten vooruitschuiven, maar in ieder geval moeten we vaststellen wie al deze verkeerde keuzes maakte.

Ook wijlen burgemeester Smits is het er niet mee eens.
En dat is wat mij betreft het ergste in dit verhaal.
Van bovenaf bemoeit hij zich er volgens mij mee.

Maak er een publieke ruimte voor de gemeenschap van.
Elke andere toepassing is niet geoorloofd, tegenover burgemeester Smits.

En anders treft de bliksem je nog een keer!
Sta je daar op de Brink, en BAM!