donderdag 22 februari 2018

Woningmarktmanipulatie

De gemeente publiceert:

Bestemmingsplan ’Eibergen, Op de Bleek 2017’ ter inzage
Het college van Berkelland heeft met het ter inzage leggen van het bestemmingsplan Eibergen, Op de Bleek 2017 de volgende stap gezet met het wendbaar woonbeleid. De basis hiervoor vormt de Structuurvisie Wonen Eibergen 2015, die in februari 2016 als ruimtelijk kader door de gemeenteraad is vastgesteld. Het besluit is een volgende stap in het proces om de overtollige plancapaciteit terug te dringen. Het is geheel in lijn met de opdracht uit de vastgestelde Lokale Woonagenda (raad december 2016). Het is ook een direct uitvloeisel van het in februari 2017 door de raad genomen voorbereidingsbesluit voor het plan Op de Bleek. Op deze manier wordt er ruimte gecreëerd voor nieuwe woningbouwplannen die beter aansluiten bij de woningbehoeftes, nu én in de toekomst. Dit geldt in het bijzonder voor senioren- en starterswoningen.
lees meer bij de bron

​Onder reacties lezen we:

Eindelijk kan projectontwikkelaars zijn schade indienen

De gemeente wil uitmaken wat er wordt gebouwd: Senioren en starterswoningen.
Maar zou zo'n projectontwikkelaar zomaar onverkoopbare woningen blijven bouwen?

Ter Steege mag wel bouwen, maar de woningen moeten goedkoop zijn, en van het soort dat de gemeente graag ziet.

Misschien is het wel zo dat de prijs voor deze duurdere woningen dan vanzelf zakt naar een niveau dat betaalbaarder is, als deze niet worden verkocht?!

Of Ter Steege nu nog zo'n sterke zaak heeft voor een megamiljoenenclaim?
Ze mogen wel bouwen, maar niet precies wat ze zelf willen.