zaterdag 3 februari 2018

Planschade Oude Hilbert

Hans Pelle (PvdA) vroeg de ambtenaren:
Formulering: Planschade Oude Hilbert / Gemeente Berkelland.
De rechtbank Arnhem zou in december 2017 een uitspraak hebben gedaan in zake de planschade van de heer Oude Hilbert / Gemeente Berkelland. 
Echter, kan ik de uitspraak an de rechtbank nergens traceren? 
Niet in IBABS, maar ook niet in de lijst van ingekomen stukken t.b.v. de raadsvergadering d.d. 23 januari 2018.
Natuurlijk kan het ook aan mijn zoek vaardigheden liggen, maar toch zie ik me genoodzaakt om u de volgende 4 vragen te stellen.
lees de hele vraag met antwoord
lees de uitspraak op rechtspraak.nl

Berkelland verloor onlangs het proces rond het uitsterfbeleid t.o. Berkeldrolbakker Oude Hilbert.

De rechtbank over Oude Hilbert vs. Gemeente Berkelland:
- verklaart het beroep gegrond;
- vernietigt het bestreden besluit;
- draagt verweerder op binnen 8 weken na de dag van verzending van deze uitspraak een nieuw besluit te nemen met inachtneming van deze uitspraak;
- veroordeelt verweerder in de proceskosten van eiser van € 1.215;
- draagt verweerder op het betaalde griffierecht van € 168 aan eiser te vergoeden.

Berkelland komt niet weg met vergoeding van 18.000 euro.
Verschillende bedragen waardeverlies komen ter tafel tot 87.000 euro.

De proceskosten/griffierecht komen voor rekening van de gemeente Berkelland. 
En Berkelland mag verder komen met een beter verhaal. 
Binnen 8 weken na uitspraak. Dat was 28/12/2017. Dus 8 weken is al erg aanstaande.

Han Boer kan zijn arrogantie m.b.t. het uitsterfbeleid voorlopig in z'n broekzak steken.

De vraag van Hans: