donderdag 1 februari 2018

Leo Schotman neemt de macht over bij Groenlinks?

Leo Schotman deelde eerder met ons:

WEG met de VVD, CDA, PvdA, D66, GB, en OBL. 
We laten ons in de gemeente Berkelland toch niet weer in de maling nemen.
Is er geen alternatief voor deze gewetenloze eigen belang partijen blijf dan UIT PROTEST THUIS en ga niet naar het stembureau om Uw stem uit te geven tgv deze NEP-Democratie, want de democratie is failliet en het bestuur is corrupt onbetrouwbaar met verschijnselen uit de Maffia-cultuur!

Wij concludeerden:
Maar wat is er dan met Groenlinks? Is die niet verkeerd?
Wil Leo de plaats van Stefan soms innemen?

Wij misten Groenlinks namelijk in het rijtje.

Leo zegt:
Ik heb hen over mijn hieronder geplaatst gefundeerd verhaal, NIETS medegedeeld...Ik heb op geen enkele wijze contact gehad met Groen Links! Ook ben ik niet van plan om de plaats van Stefan Nijhuis in te nemen.

Joa, joa zoals ze in Neede zeggen.
Zijn 'gefundeerde verhaal' is een uitleg waarom iedereen in de politiek van Berkelland een mafioso is, niet waarom hij wel of geen Groenlinks symphatieen zou hebben. 

Voor de volledigheid plaatsen we hieronder  het volledige verhaal. 

En nog steeds vragen we ons af, waarom Groenlinks er niet tussen staat.
We vinden dit de kern van het verhaal, Leo.
Waarom is Groenlinks niet vermeld ??

WEG met de VVD, CDA, PvdA, D66, GB, en OBL. 
We laten ons in de gemeente Berkelland toch niet weer in de maling nemen.
Is er geen alternatief voor deze gewetenloze eigen belang partijen blijf dan UIT PROTEST THUIS en 
ga niet naar het stembureau om Uw stem uit te geven tgv deze NEP-Democratie, 
want de democratie is failliet en het bestuur is corrupt onbetrouwbaar met verschijnselen uit de Maffia-cultuur!

LEES ONDERSTAANDE mn bij A en B goed door! 
Het is informatie die Uw aller kiezersbelang treft. Trap niet in de slogan van de politiek, dat Uw stem telt in s lands belang! 
Dat is slechts voor 1 verkiezingsdag, hierna regeert de leugen en het kiezersbedrog onder het mom van coalitie afspraken 4 jaren lang weer en worden wij met ons als samenleving het donkere, mistige bos ingestuurd.

VEEL MENSEN DIE IK SPREEK BLIJKEN DIT NIET TE WETEN....!
Wat gebeurt er met jouw stem op de verkiezingsdag van 21 maart 2018:

A Ga je NIET stemmen en blijf je bv thuis dan gebeurt er NIETS met jouw stem. Jouw stem wordt dan opgenomen bij het NIET opgekomen percentage van de stemgerechtigde kiezers. 
B Ga je WEL stemmen dan moet je jouw stempasje inleveren bij de voorzitter van jouw stembureau Vanaf dat moment wordt jouw stem opgenomen bij het WEL opgekomen percentage van de stemgerechtigde kiezers. Een dan foutief of niet uitgebrachte stem wordt gemiddeld en gaat dan naar andere partijen waar jij dus niet op gestemd hebt
--------- 
VVD, CDA, PvdAen D66: De baantjesjagers van Nederland
De democratie is failliet en het bestuur is crimineel onbetrouwbaar, met praktijken alsdie van de Maffia in Italie. 
Deze politieke partijen hebben vanaf de midden- jaren 60 afwisselend de dienst uitgemaakt in Nederland en hebben ons land langzaam maar zeker richting afgrond geduwd. Zij vormen met elkaar een corrupt en misdadig afspraken kartel. Faalt er een functionaris, dan krijgt deze beëdigde man of vrouw WACHTGELD! Of krijgen zij binnen niet al te lange tijd een nieuwe functie bv als burgemeester of als Rechter . Zo schuiven zij de baantjes binnen het openbaar bestuur in carrousel naar elkaar toe! ( Een recent voorbeeld is oa mr Teeven)
Het GROTE GEVAAR komt niet van een slechte economie, want deze is afhankelijk van de wereld economie om ons heen. Daar kan Rutte en cs niets aan doen ook al wil hij doen geloven dat het een prestatie van zijn kabinet is. Nederland behoort nog steeds tot een van de rijkste landen in de wereld. Maar voor hoe lang nog en waar gaat dan al dat geld naar toe als je bedenkt dat er op bijna alle disciplines geld te kort is.(Behalve dan voor asiel zoekers! Deze gaan voor, ten koste van de Nederlandse -Nederlanders)

Het GROTE GEVAAR komt van onze eigen politici en onze regeringsleiders!
De hele mentaliteit in Europa en van Nederland lijkt verdacht veel op die van het HOUTEN GEWEERTJE, uit de periode eind jaren 30, kort voor aanvang van de 2e wereld oorlog, met de opkomst van Hitler en het NAZI-regime en de “vredes”-conferentie met Chamberlaine (GB) en Daladier (Fr) op 29 sep 1938 in München. Ook nu weer een slappe hap! 
Erom heen draaien en een beleid van pappen en nat houden. Als het zo doorgaat in Nederland dan voorspel ik dat West –Europa binnen 1 generatie, hetzelfde lot ondergaat als in de Libanon en Syrie. De voortekenen met het JIHAD- terrorisme van de Islam wijzen hierop.

+++
Deze partijen hebben NL inmiddels verkocht aan Brussel.
(Engeland heeft met de Brexit net op tijd het zinkend schip Europa verlaten) 
Verkocht aan het Paard van Troye en de Islam. Verkocht aan het terrorisme en de criminaliteit. De vluchtelingen stroom onbeheersbaar. Het asiel- en integratie beleid sedert jaren en dag, een grote en fatale misrekening.

Defensie tot op het bot uitgekleed. Onze soldaten worden misbruikt en lopen risico voor eigen leven, tgv vredes missies in het buitenland, om daar de democratie en de rechten van de mens te promoten, terwijl onze piloten “vijandelijke steden” in het buitenland bombarderen!

De Nationale Politie een grote miskleun. 
De veiligheid in buurten en op straat en dan mn in de grote- en middelgrote steden is niet gewaarborgd en niet vanzelf sprekend. Er blijken vele buurten te bestaan waar de politie nog nauwelijks iets te vertellen heeft en dus dan maar wegblijft. 
Het ambulance-, brandweer-, en het openbaar vervoerpersoneel wordt nog steeds gemolesteerd en is z’n leven niet zeker bij de uitoefening van haar taak. In Den Haag is men steeds weer ernstig geschokt als er iets goed mis is.

De Zorg een gedrocht wat voor onze ouderen en de gewone man in de straat niet meer is te betalen. De jeugdzorg en ouderen zorg faalt aan alle kanten. Het onderwijs loopt op z’n achterste benen en staat op ontploffen.
Het openbaar vervoer en het file beleid nog steeds een doffe ellende.

De kloof en tweespalt tussen arm en rijk in ons zo “rijke” Nederland wordt alsmaar groter en groter. Nog steeds geen afdoende stop aan het gegraai van de witte boorden elite. 
De opkomst van voedselbanken en de gang naar kringloopwinkels groeit gestaag.

En dan de schrijvende pers en de Media (mn in Hilversum), een subjectieve vooral linkse KLIEK, de hond die zijn rol als waakhond van de Trias Politica al lang niet meer waar maakt Etc, Etc,

Nederland zit weer in de carrousel van een verkiezingcampagne. Eens in de 4 jaar worden we geactiveerd om met vele loze beloftes te gaan stemmen. Hierna wordt ons volk aan de kant geschoven en REGEERT DE LEUGEN weer.

+++
DHr Terlouw /D66, sprak op de TV over het gebrek aan vertrouwen in onze samenleving. 
Een kwestie van oorzaak en gevolg! Machtsmisbruik en leugens ondermijnen het vertrouwen van de gewone man in de straat. 
Er moet een wet komen, waarbij beëdigde functionarissen zoals politici, ambtenaren en dienaars van het openbaar bestuur via het strafrecht aangepakt kunnen worden bij het 
hanteren van leugens bij hun ambtsuitoefening. 
Bovendien moet hierbij de wachtgeld regeling komen te vervallen. 
Zo wie zo moet de hele wachtgeld regeling voor politici worden afgeschaft.
Zelfs door de Raad van State worden leugens getolereerd en gesanctioneerd


Op gemeentelijk en provinciaal niveau, hetzelfde laken en pak. 
Ik woon in de plattelandsgemeente Berkelland binnen de provincie Gelderland. 
Een politieke en bestuurscultuur welke NIETS, maar dan ook niets met Democratie te maken heeft. Exact dezelfde symptomen en ziekte als die bij de landelijke politiek. 
Maatwerk verwordt tot het meten met 2 maten. Leugens, list en bedrog is de maat waarmee wordt bestuurd. 
De gemeenteRaad laat na op te komen tgv samenleving en het algemeen belang en heeft niets in te brengen. In feite bestuurt de Rechter omdat bijna alle “hoofdpijn” -dossiers naar de Rechter gaan.

Een beëdigd wethouder /D66, die illegaal asbest van zijn woning heeft geruimd verdwijnt op voorspraak van de burgemeester en met medewerking van het OM in de bekende doofpot.
Terwijl in dezelfde periode een gewone man uit Slagharen voor exact hetzelfde vergrijp door het OM zwaar wordt gestraft en dit ook nog uitgebreid in STAATS-COURANT Tubantia wordt gemeld. Een feitelijk bewijs van klassenjustitie en corruptie, waarbij de schrijvende pers aan de kant van het”gezag”staat. 
Dezelfde wethouder die de burger in het gemeentehuis denkt te kunnen uitschelden en beledigen. Aangifte met proces-verbaal hiertoe wordt door de politie geneutraliseerd.

Een beëdigd wethouder /CDA is opgestapt, omdat na onderzoek is gebleken, dat hij illegaal, om de gemeente Raad heen, vergunning heeft afgegeven aan collegae varkensboeren in zijn “electoraat”woonomgeving en verder met de wachtgeld regeling vrij uit gaat. 
Grofweg Corruptie!

De reconstructie N315 in samenwerking met de provincie Gelderland wordt zonder politiek mandaat, de belang hebbende aanwonende gezinnen gewoonweg door de strot geduwd, met alle negatieve gevolgen tav de veiligheid, gezondheid, leefomgeving en woongenot.
Toch een van de meest principiële rechten van de gewone man in de straat!
Overal in NL en Europa worden doorgaande wegen om de kom gelegd. In Neede wordt deze N315 aangepast en loopt deze door de bebouwde kom, terwijl er nb een duurzame alternatieve route door het open veld aanwezig is, maar om electorale redenen, nooit door de provincie Gelderland is bestudeerd. 
Van democratische processen en het dienen van het algemeen belang is hierbij geen enkele sprake. Een petitie met 225 van de 250 aanwonende gezinnen wordt terzijde gelegd en NOOIT beantwoord. ETC,ETC.

Al met al een bestuurscultuur welke niets met democratie heeft te maken en wat verdacht veel lijkt op praktijken van de Maffia!!

Tenslotte. Zo maar voor de vuistweg vele belangrijke voorbeelden van het WANBESTUUR van deze politieke partijen en hun leiders. 
De democratie is failliet en het bestuur is crimineel onbetrouwbaar!
Het wordt tijd dat de wacht wordt gewisseld in Nederland.

Namens een gewone man in een gewone straat van Nederland. 
We laten ons toch niet weer in de maling nemen?

LeoS 
Verzending:
- Alle fracties 2e kamer der Staten Generaal te den Haag,
- Commissaris vd Koning, gedeputeerde Staten en Staten fracties vd provincie Gelderland,
- Burgemeester, B & W en alle fracties vd gemeente Berkelland,
- ANP, de Persgroep, NRC, Elsevier en de Telegraaf,
- Facebook, alsmede vele particuliere bekenden.

Ook in een ander verhaal, vier dagen eerder is ook Groenlinks niet vermeld, beste Leo. Waarom niet ??
Groenlinks, geen nep-democratie, geen kiezersbedrog, geen eigenbelang, geen mafiapraktijken , niet-crimineel, en niet onbetrouwbaar?

WEG met de Nep-democratie van de VVD, CDA, PvdA, D66 met hun illegale asbest ruimer wethouder Han BOER en Gemeente Belangen, (permanent kiezersbedrog wethouder Joke Pot) en natuurlijk OBL . . . 

Het Leo Schotman label is per 1 februari 2018 weer hersteld, voor naslag.
Het is nog niet bekend voor hoe lang.

Wel, bent u tevreden over de rectificatie, beste Leo?