zondag 4 februari 2018

Bewoners 'gesplitste boerderijen' in problemen

BERKELLAND - Woningeigenaren in het buitengebied van Berkelland vinden dat ze de dupe zijn van het gemeentelijke beleid voor 'gesplitste boerderijen'. 
Hoewel ze soms al decennialang een eigen huisnummer en zelfstandige aansluitingen hebben en een eigen WOZ-aanslag krijgen, komen ze er bij verkoop achter dat de gemeente hun huis niet als een zelfstandige woning beschouwt maar als een geval van ‘inwoning’.
“Daardoor wordt de woning onverkoopbaar”, aldus vier huiseigenaren van Berkelland in een brandbrief aan het college en de gemeenteraad.
lees meer

Weer zien we hier dat bewoners van het platteland klagen dat ze nadelen ondervinden.
Maar het gaat ook hier weer niet om 'nadeel', maar om 'niet behaald voordeel'.

Net als met dat mevrouwtje onlangs met een recreatiehutje van 260.000 euro, ergens in het Rekkense achterland.

Als het buitengebied uit winstbejag alle grotere boerderijen gaan splitsen in drieen, dan gaat het eigenlijk om bouwvergunningen, als je het goed bekijkt.
Het zijn echter min of meer 'persoonsgebonden bestemmingen'.
Om dit soort situaties in de vrije verkoop te gooien, dat is niet de bedoeling.

Waarom je dan wel wilt splitsen, dat kun je je dan wel afvragen.
Dan woon je formeel niet meer bij je ouders in.
En het levert geld op, want je kunt een extra deel of meer delen verkopen uit een pand dat op enige termijn toch veel te groot voor je is. Want die erf je op enige termijn.

De WOZ aanslag van de onderdelen moet zo hoog zijn als die van het geheel.
Daar kun je niet automatisch rechten aan ontlenen, als dat niet zo is.

Op Google lees ik:
De oorsprong van dubbele bewoning komt vanuit de vraag om inwoning in woningen in het buitengebied. Dit is vaak door familieleden ten behoeve van mantelzorg en/of bedrijfsovername door kinderen, waarbij de ouders bij het bedrijf betrokken blijven.