woensdag 29 mei 2024

5 miljoen over. We hoeven helemaal niet te bezuinigen. Of nauwelijks. #Berkelland

Achterhoek Nieuws: 

BERKELLAND - Het college van B en W biedt de gemeenteraad de jaarstukken van 2023 aan. Dit is de financiële afsluiting van het jaar 2023. Berkelland sluiten het jaar af met een positief saldo van 5.533.000 euro.

Wethouder Hans van der Noordt: “We houden over 2023 geld over. Dat komt voor een deel omdat we taken, die we van het Rijk kregen, voordeliger hebben gedaan dan door het Rijk verwacht. Daarnaast komt het geld van het Rijk soms laat in het jaar binnen, waardoor we het dan niet meer kunnen uitgeven in het betreffende jaar.”


Op allerlei plaatsen is al gesaneerd. 

Dat kan dan stoppen. 

En er kunnen ook dingen weer worden teruggedraaid. 

De gemeente is een non-profit organisatie!

Daar hoeven niet eindeloos op deze manier potjes te worden gevuld. 


De analyse van Leo Verhoef staat nog niet online. 

Laten we die analyse maar even afwachten.

Misschien heeft wethouder Hans het niet helemaal bij het rechte eind.