zondag 4 oktober 2020

Berkelland Is Blut?

BiB
Het is een jaarlijks dieptepuntje: de gemeentebegroting. Dieptepunt in de zin van het peil tot waar de schatkist nog gevuld is. En niet populair, vanwege het rookgordijn rond financiële pijnpunten, dat de gemeente Berkelland optrekt.
Zoals in deze zin: 'Met deze midterm review en de uitkomsten van de inwonersenquête en deelprocessen vanuit het BiB-proces in de hand, hebben we keuzes gemaakt. Daarbij hebben we zoveel mogelijk recht willen doen aan de richting die onze inwoners in het BiB-proces ons gaven en aan de pijlers onder Samen investeren in Berkelland.'
ent u daar nog? En wat betekent BiB?
Kort antwoord: Berkelland is blut.

bron: Tubantia Jao Jao 2/10/2020